Toelichting

Toelichting op de gescreende boeken:

De boekenlijst is opgemaakt in PDF-formaat en gratis aan te vragen via info@bijbelenopvoeding.nl. De boeken zijn gesorteerd op auteursnaam en staan in alfabetische volgorde. Alleen de boeken die naar het oordeel van Werkgroep Gewetensopvoedende Kinderboeken (WGK) gewetensopvoedend zijn, staan op de lijst. Deze boeken komen met name van de Den Hertog Uitgeverij en Boekhandel B.V. (Houten), Gereformeerde Bijbelstichting tot Handhaving van de Statenvertaling (Leerdam), Boekhandel Gebr. Koster (Barneveld), Uitgeverij De Banier B.V. (Apeldoorn), Uitgeverij De Ramshoorn (Goes) en De Schatkamer (Rumpt). Met deze lijst hebt u een prachtig overzicht van boeken die door de werkgroep aan het bestuur van Stichting Bijbel en Opvoeding zijn voorgedragen als voluit gewetensopvoedend.  Onder het kopje Werkgroep, elders op deze website, vindt u de doelstelling van de werkgroep expliciet verwoord.
Niet alleen boeken, maar ook verhalenbundels kunt u op onze lijst aantreffen. Onder een verhalenbundel verstaan we een bundel met op zichzelf staande korte of langere verhalen die een afgerond geheel vormen. Soms zijn niet alle verhalen in een verhalenbundel gewetensopvoedend. Wanneer de meeste verhalen dit wél zijn, plaatsen we de bundel toch op de boekenlijst.
Wat u in deze boekenlijst niet zult aantreffen, is een uitgebreide verzameling van boeken die Bijbelse vertellingen bevatten.

De voorkomende illustraties in de boeken worden niet meegenomen in de screening, omdat dit ook buiten de doelstelling van de werkgroep valt. Alleen wanneer een illustratie bijvoorbeeld in absolute tegenspraak met het verhaal zelf is, volgt een kritische kanttekening. Levert de illustratie een positieve bijdrage aan het verhaal, dan kan hierover ook een opmerking worden gemaakt.  Is de schrijfstijl van het boek gebrekkig of komen er schrijffouten in voor dan is dit niet een reden om het boek niet als gewetensopvoedend aan te merken. Hooguit wordt hierover een kritische opmerking gemaakt.

De meest recent toegevoegde boeken kunt u herkennen aan de rode kleur waarin de titel is weergegeven. De boekenlijst wordt tweemaal per jaar vernieuwd. Bezoek daarom regelmatig onze website!

In sommige gevallen kan het voorkomen dat boeken niet meer leverbaar zijn. Ook dit wordt in de boekenlijst aangegeven.

Hoewel de boekenlijst met de uiterste zorgvuldigheid is samengesteld, kan het voorkomen dat er (type)fouten zijn te constateren. Hiervoor kunnen we op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Print Friendly, PDF & Email