Definitie gewetensopvoeding

Op deze pagina staan de definities die door Stichting Bijbel en Opvoeding zijn opgesteld en worden gehanteerd.

GEWETEN

Het geweten is het onsterfelijke, geestelijke deel in de mens (waarin God Zijn Wet heeft geschreven), dat hem voor zijn eigen genomen of te nemen beslissingen plaatst en daarover met kracht, hetzij afkeurend of goedkeurend oordeelt.

GEWETENSOPVOEDING

Gewetensopvoeding is het doorgaande proces waarbij het geweten van een persoon, ongeacht de leeftijd, bedoeld of onbedoeld, bewust of onbewust, wordt gevormd door de waarden en normen die aan Gods Woord zijn ontleend.

BEDOELDE GEWETENSOPVOEDING

Hiermee wordt aangegeven dat het geweten van een persoon volgens een planmatige en systematische aanpak, met een vooraf bekend en helder opvoedkundig einddoel, wordt gevormd (denk hierbij onder andere aan methodieken, vragenboekjes en catechismussen).

ONBEDOELDE GEWETENSOPVOEDING

Onbedoelde gewetensopvoeding vindt plaats wanneer er invloeden zijn van buitenaf die niet zijn te voorzien en waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, maar die wel richtingbepalend zijn voor de vorming van het geweten van een persoon (denk hierbij aan alles waarmee een persoon op school, in een klas, op straat of elders kan worden geconfronteerd).

BEWUSTE GEWETENSOPVOEDING

Hiermee wordt bedoeld dat het geweten van een persoon bewust wordt gevormd, maar zonder een planmatige en systematische aanpak en een vooraf bekend en helder opvoedkundig einddoel (denk hierbij aan gedragsregels, afspraken, waarden en normen die bewust worden overgedragen op een persoon, maar zonder duidelijk opvoedkundig doel).

ONBEWUSTE GEWETENSOPVOEDING

Hiermee wordt aangegeven dat de onbewuste handelingen van de opvoeder, vanwege de voorbeeldfunctie, richtingbepalend zijn voor de vorming van het geweten van een persoon (denk hierbij aan gedragingen, waarden en normen die voor opvoeders zo vanzelfsprekend zijn vanuit de eigen opvoeding of achtergrond dat de overdracht ervan onbewust verloopt).

Print Friendly, PDF & Email