Download (Bijbel)lezingen

De onderstaande opnamen zijn ook te beluisteren via www.deblinkendemorgenster.nl.

I Lezingen met praktische lessen:

1. Het doel van huwelijk en gezin
(praktische lessen uit de Hof van Eden)

2. Gezinsleven onder de oordelen
(praktische lessen uit het leven van Noach)

3. ‘Uw God en uws zaads Gods’
(praktische lessen uit het verbond met Abraham)

4. Ouders als ambassadeur van de Heere
(praktische lessen uit het vijfde gebod)

5. De roeping als vrouw en moeder
(praktische lessen uit het leven van Jochebed)

6. De roeping als man en vader
(praktische lessen uit het leven van Jakob)

7. Kennis en wijsheid verkrijgen en doorgeven
(praktische lessen over Salomo’s spreuken)

8. Laat de kinderen tot Mij komen
(praktische lessen over het geestelijk leven bij kinderen)

II Lezingen over de Petrusbrief (Alblasserdam en Nijkerk)

III Lezingen over de Galatenbrief (Alblasserdam en Voorthuizen)

IV Lezingen over Gods eigenschappen (Aalburg):

1. Gods soevereiniteit
2. Gods goedheid
3. Gods heiligheid
4. Gods gerechtigheid, rechtvaardigheid
5. Gods liefde
6. Gods drie-eenheid
7. Gods eeuwigheid, onveranderlijkheid, algenoegzaamheid

V Lezingen over de Westminster Confessie (Aalburg en Veenendaal)

VI Lezingen van de Ontmoetingsmiddagen (Driedorp, Veenendaal en Alblasserdam)

Print Friendly, PDF & Email