Historie

Stichting Bijbel en Opvoeding (SBO) is in oktober 1997 opgericht. Het doel van de Stichting is om vraagstukken rondom onderwijs, gewetens- en geloofsopvoeding en maatschappij op een Bijbelse manier te doordenken.

Regelmatig is de Stichting ook een vraagbaak voor ouders over homeschooling of thuisonderwijs.

De Stichting geeft bekendheid aan haar werk door middel van brochures, lezingen en een boekenlijst met gewetensopvoedende kinderboeken.

Voor de Stichting is de Bijbel het geïnspireerde, gezaghebbende en onfeilbare Woord van God.

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van haar visie is de Bijbel in de Statenvertaling. De drie Formulieren van Enigheid vormen hierbij het kader.

Print Friendly, PDF & Email