Historie

Ontstaan
De stichting werd in oktober 1997 opgericht als Stichting Educatieve Belangen en stelt zich ten doel om gestalte en bekendheid te geven aan een bijbels genormeerde visie op onderwijs, gewetens- en geloofsopvoeding en maatschappij. Inmiddels is de naam veranderd in Stichting Bijbel en Opvoeding omdat deze naam beter weergeeft wat de stichting beoogt. Bij dit alles baseert zij zich op de Bijbel als het geïnspireerde, gezaghebbende en onfeilbare Woord van God. Hierbij is de Statenvertaling het uitgangspunt. Tevens aanvaardt de stichting, als op Gods Woord gegrond, de drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Synode van Dordrecht in 1618 en 1619. De visie van de stichting komt ook tot uiting in het logo.
Uitleg logo

Het zwarte bolletje in het logo symboliseert het menselijk verstand dat van nature verduisterd is. Ontvangen we kennis van God dan wordt het verstand verlicht. Het verlichte verstand wordt gesymboliseerd door het gele bolletje dat door de blauwe (kennis)pijl die van boven komt in gloed wordt gezet. De ontvangen kennis moet worden doorgegeven aan de gehele wereld en gericht zijn op de Gever van deze gave. Dit laatste wordt weergegeven door de blauwe pijl die de wereldbol omvat en naar boven wijst.

Print Friendly, PDF & Email