Lezingen

De volgende lezingen kunnen worden aangevraagd bij Stichting Bijbel en Opvoeding (geschikt voor verschillende doelgroepen en evt. uit te breiden tot een cursus of workshop):

 • Bijbelse lessen van Jacobus Koelman op het gebied van gewetensopvoeding (n.a.v. zijn boek: “De plichten der ouders”).
 • Bijbelse lessen van Petrus Wittewrongel (n.a.v. zijn boeken “Oeconomia Christiana of Christelijke huishouding“).
 • Een Bijbelse visie op de geschiedenis van ons vaderland.
 • Een Bijbelse toerusting met betrekking tot de controverse: schepping of evolutie.
 • Het belang van kinderboeken voor de gewetensopvoeding.
 • De slag om het kinderhart; verloren of te winnen?
 • Het belang van (voor)lezen in de gewetensopvoeding.
 • Bijbelse planten en hun aansprekende verhaal.
 • Op een Bijbelse manier kijken naar didactiek.
 • Bespreking van het controversiĆ«le boek “Het streven naar een Godvrezend nageslacht” van Denny Kenaston.
 • Op een Bijbelse manier kijken naar talenten.
 • Het gebruik van kinderbijbels bij de gewetensopvoeding.
 • Een (Bijbel)verhaal vertellen! Een gave of opgave?
 • Gewetensopvoeding binnen het gezin.
 • Hoe geef ik thuisonderwijs vorm?
Print Friendly, PDF & Email