Nederlandse taal VMBO-T

Op de site van Duo wordt een boekenlijst weergegeven. De boeken op deze lijst worden aanbevolen en zijn dus niet verplicht. De inhoud van de lijst is gebaseerd op de eisen zoals gesteld in het referentiekader 2F.

Voor de literatuurlijst moeten minimaal acht boeken, van uiteenlopende aard, gelezen worden. Hierbij zijn maximaal twee vertalingen toegestaan. Van de acht boeken behoren maximaal vier boeken tot de categorie C-boeken (12-15 jaar) en de overige vier tot de categorie 15+ / volwassenenliteratuur.

Omdat het merendeel van de boeken op de site van Duo niet geschikt zijn vanwege het taalgebruik (vloeken of blasfemische gedeelten), geven wij hieronder een lijst met boeken die Bijbels gezien verantwoord zijn en waaruit gekozen kan worden:

Categorie C-boeken (12-15 jaar): (wordt aangevuld)

* De hut van oom Tom, door Harriet Beecher Stowe (naverteld door L. Vogel)
* De vlucht van Pjotr en Lamir, door Evert Kuijt (Twee delen: Deel 1. De reis van Pjotr en Lamir; Deel 2. De vlucht van Pjotr en Lamir)
* De smokkelaars van de schans, door Sibe van Aangium (Drie delen: Deel 1. De smokkelaars; Deel 2. De ballingen; Deel 3. De terugkeer)
* De vrouw met het boek, door M.A. Mijnders-van Woerden
* Kleine Henry en zijn drager, door M.A. Mijnders-van Woerden
* In Zijn arm de lammeren, door Cornelius Lambregtse

Categorie D-boeken (15+/ volwassenenliteratuur): (wordt aangevuld)

* Het fregatschip Johanna Maria, door Arthur van Schendel
* Schipbreuk, door Hesba Stretton
* Het bittere kruid, door Marga Minco
* Oeroeg, door Hella S. Haasse

Print Friendly, PDF & Email