Onderwerpen 2018

Alblasserdam en Voorthuizen

Op de hierboven genoemde locaties wordt de Galatenbrief behandeld.

Aalburg en Veenendaal

Op de hierboven genoemde locaties worden lezingen gegeven over de Westminster Confessie (geloofsbelijdenis).

Hiervoor is gekozen om de volgende redenen:
De Nederlandse Geloofsbelijdenis is onder ons bekender en wordt ook door sommige predikanten in de kerken bepreekt.
De Westminster Geloofsbelijdenis kan daarom wellicht juist weer nieuw licht op zaken werpen.
De Nederlandse Geloofsbelijdenis is in de verwoording van zaken vaak wat levendiger, maar ook weer wat minder helder in de definities van de benoemde zaken. Dit heeft alles te maken met de verschillende historische achtergronden: de Nederlandse Geloofsbelijdenis tegen de achtergrond van rokende brandstapels, de Westminster Geloofsbelijdenis als gevolg van vele vergaderingen van vele godgeleerde mannen.
In de Westminster Geloofsbelijdenis worden wat meer onderwerpen behandeld dan in de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Nederlandse Geloofsbelijdenis is daarentegen over de onderwerpen vaak iets uitgebreider dan de Westminster Geloofsbelijdenis.

In de eerste helft van de zeventiende eeuw werden twee synoden gehouden die van groot belang zijn geweest voor het gereformeerd protestantisme.
De eerste was de Synode van Dordrecht in 1618 en 1619. De tweede belangrijke synode was de Synode van Westminster.
Deze Synode kwam in de jaren 1643-1649 niet minder dan 1163 keer in vergadering bij elkaar (5 jaar, 6 maanden en 21 dagen).
Een bekende predikant, hierbij aanwezig, was Samuel Rutherford.
De genoemde Westminster Confessie is tot stand gekomen op deze Westminster Synode.
Voor de liefhebbers, die belangstelling hebben voor de ontstaansgeschiedenis en de betekenis van deze Westminster Confessie, is een document toegevoegd die hierover handelt. Op de 752e zitting, 4 december 1646, kwamen na 2 jaar en 3 maanden de 33 hoofdstukken van de Westminster Confessie gereed.

Deze hoofdstukken zijn:

1.  De Heilige Schrift;
2.  God en de Heilige Drieëenheid;
3.  Gods eeuwig besluit;
4.  De schepping;
5.  De voorzienigheid;
6.  De val van de mens, over de zonde en de straf daarover;
7.  Gods verbond met de mens;
8.  Christus, de Middelaar;
9.  De vrije wil;
10.De krachtdadige roeping;
11.De rechtvaardigmaking;
12.De aanneming tot kinderen;
13.De heiligmaking;
14.Het zaligmakend geloof;
15.De bekering ten leven;
16.De goede werken;
17.De volharding der heiligen;
18.De verzekering van de genade en de zaligheid;
19.De Wet des HEEREN;
20.De christelijke vrijheid en de vrijheid van het geweten;
21.De dienst des HEEREN en de sabbatdag;
22.Wettige eden en geloften;
23.De burgerlijke overheid;
24.Huwelijk en echtscheiding;
25.De Kerk;
26.De gemeenschap der heiligen;
27.De sacramenten;
28.De doop;
29.Het Avondmaal des HEEREN;
30.De kerkelijke tucht;
31.Synoden en conciliën;
32.De staat van de mens na de dood en de opstanding der doden;
33.Het laatste oordeel.

Print Friendly, PDF & Email