(THUIS)ONDERWIJS

Voor ouders die hun kind(eren) thuisonderwijs geven en voorbereiden op het Staatsexamen, is het volgende van belang:

STAATSEXAMEN

Het staatsexamen is bedoeld voor leerlingen die niet deelnemen aan het ‘gewone’ voortgezet onderwijs. Per jaar kun je in 1 of meerdere vakken examen doen. Zo kun je langere tijd (maximaal 10 jaar) doen over het behalen van een diploma. Het staatsexamen bestaat uit 2 verplichte onderdelen: het centraal examen en het college-examen.

CENTRAAL EXAMEN

Het centraal examen is een schriftelijk examen. Het is hetzelfde als het centraal examen op ‘gewone’ scholen. Het wordt afgenomen in mei en juni.

COLLEGE-EXAMEN

Het college-examen vervangt de schoolexamens in het ‘gewone’ voortgezet onderwijs. Voor de meeste vakken bestaat het college-examen uit een schriftelijk en een mondeling deel.

De schriftelijke college-examens worden afgenomen in mei en juni. De mondelinge examens worden in juli afgenomen. Het rooster voor de mondelinge examens is eind juni klaar. Voor sommige vakken moet je vóór 1 april een werkstuk of literatuurlijst inleveren. Als je het werkstuk of de literatuurlijst niet of te laat inlevert, kun je niet meedoen aan het mondelinge examen.

Om examen te doen, heb je een geldig persoonsbewijs met pasfoto nodig. Heb je geen geldig persoonsbewijs? Bel dan zo snel mogelijk met de afdeling Examendiensten  050-599 89 33. Of stuur een mail naar staatsexamens@duo.nl.

OEFENEN, VAKINFORMATIE & VAKKENPAKKET

Bekijk voor het examen welk vakkenpakket je nodig hebt voor het diploma. Lees ook de vakinformatie voor de vakken waarin je examen doet. Je kunt oefenen voor het staatsexamen met het materiaal op de site van Duo.

METHODEN

Je bent vrij om een methode te kiezen ter voorbereiding op het Staatsexamen. Wel is het van belang dat de methoden qua leerstof hierop aansluiten. Heb je hierover een vraag, neem dan contact op met Stichting Bijbel en Opvoeding. Wij hebben inmiddels ruime ervaring in het begeleiden van leerlingen naar het Staatsexamen.

Print Friendly, PDF & Email