Vormingsavonden


Deo volente 26 februari zal er onder leiding van kandidaat R.J. Jansen gestart worden met een serie van 11 vormingsavonden voor jongeren.

Deze worden gehouden van 20:00u – 21:15u in ’t Scheepke, Rijnstraat 434, 2953 CT te Alblasserdam.

Het thema van de vormingsavonden 2019 is: ‘Tijd en eeuwigheid’.
Dit thema zal in verschillende onderdelen worden behandeld vanuit wat Gods Woord zegt over:

1. De tekenen van de tijd

  • Israël en de volken
  • tijdsgeest en de macht der duisternis
  • dwaalleer en het slapen van de Kerk

2. Bijna tijd

  • de antichrist
  • de bekering van de joden en de tijd erna

3. De tijd uitkopen

  • het zoeken van de Heere
  • tijdsbesteding in het licht van de eeuwigheid

4. De eeuwige straf

5. Het eeuwige leven

De bedoeling is jongeren de tijd waarin ze leven te laten verstaan.
De nadruk zal liggen op eenvoudige Bijbelse lijnen en praktische toepassing naar het leven van jongeren in deze tijd.

De avonden zijn voor jongeren en jong-volwassenen van 15-30 jaar. Om met hen in een open sfeer in gesprek te gaan wordt aan ouders vriendelijk gevraagd niet aanwezig te zijn.
Hoewel de avonden los te bezoeken zijn, wordt het gewaardeerd als jongeren zoveel mogelijk de hele serie volgen. De jongeren wordt vriendelijk verzocht een eigen Bijbel en schrijfmateriaal mee te nemen

Tijdens de bijeenkomst wordt er koffie geschonken. Om enigszins tegemoet te komen in de kosten bestaat de mogelijkheid een vrijwillige bijdrage te geven in een daartoe bestemde bus.

De data van de overige avonden zijn Deo volente 14 maart, 23 april, 9 mei, 4 juni, 18 juli, 27 augustus, 24 september, 8 oktober, 7 november en 3 december

Print Friendly, PDF & Email