Werkgroep (WGK)

Werkgroep Gewetensopvoedende Kinderboeken

Vanaf april 2006 is er een werkgroep actief onder de naam: Werkgroep Gewetensopvoedende Kinderboeken (WGK). In oktober 2008 kwam de Stichting namens de werkgroep met een boekenlijst voor het primair onderwijs. Op veel (zondags)scholen is het namelijk gebruikelijk dat de leerlingen aan het eind van het jaar een leesboek als geschenk ontvangen. Het vergt altijd heel wat tijd om verantwoorde leesboeken uit te zoeken. Nog moeilijker wordt het wanneer het de wens van een (zondags)school is om een leesboek te geven dat gewetensopvoedende elementen bevat. Per slot van rekening heeft een (zondags)school toch een (gewetens)opvoedende taak?

De Werkgroep Gewetensopvoedende Kinderboeken, onder auspiciën van Stichting Bijbel en Opvoeding, heeft hierin voorzien door met een lijst te komen waarvan de boeken tot de categorie gewetensopvoedende kinderboeken behoren. Het is de doelstelling van de werkgroep om díe leesboeken te selecteren die gewetensopvoedend zijn. Het is dus niet de doelstelling om leesboeken goed te keuren dan wel af te keuren. Vandaar dat er op de lijst leesboeken zullen ontbreken die wellicht als goede leesboeken bekend staan, maar toch geen gewetensopvoedende elementen bevatten. De criteria om leesboeken te screenen zijn ontleend aan de Tien Geboden.

De genoemde werkgroep bestaat voornamelijk uit leerkrachten van het primair en voortgezet onderwijs. De boekenlijst voorziet duidelijk in een lacune. We hopen echter dat deze lijst ook in een behoefte zal voorzien. Deze boekenlijst wordt voortdurend aangevuld c.q. ververst met gescreende boeken. We hebben voor alle groepen van het basisonderwijs boeken geselecteerd. De geselecteerde boeken die op de lijst staan, zijn rechtstreeks in de boekhandel verkrijgbaar.

Door het uitgeven van deze lijst hopen wij het zoeken naar een verantwoord leesboek vereenvoudigd te hebben. Wanneer u als (zondags)school gebruik hebt gemaakt van deze lijst, of opmerkingen naar aanleiding van deze lijst hebt, dan horen wij dat graag van u (contact).

Print Friendly, PDF & Email